(Не)забележимата преводачка.

Адриана Ковачева
100 социални иновации от Финландия

Илка Тайпале (съставител)
13 неща, които нямат смисъл

Майкъл Брукс
60 неОЧАКВАНИ срещи

Красимир Бачков