(Не)забележимата преводачка.

Адриана Ковачева
100 социални иновации от Финландия

Илка Тайпале (съставител)
60 неОЧАКВАНИ срещи

Красимир Бачков
KÖPRÜ (Мост)

Георги Кулов