Books in your cart
(0) 0.00 EUR
 
 
 
 About Faber        Reading Room        Offers        Useful Info        Payment and Shipping        Contacts
 
 

All of our books are listed here.
You can buy them at 20% discount.

 Psychology (40)
 Fiction (87)
 Art (19)
 Memoirs (11)
 Poetry (59)
 Textbooks (55)
 Publicism (19)
 Health (9)
 Music (6)
 Pedagogy (30)
 All (757)

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ь ю я
всички
Организация и управление на здравеопазването в България
Кольо Колев, Маргарита Иванова, Николай Нинов, Цветелина Ненкова
236 Pages, paperback cover,
В учебния курс се разглеждат устройството и дейността на Министерството на здравеопазването, Районните центрове по здравеопазване, Районните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, на ......»
out of stock

Share |
Основи на предприемачеството
Венета Христова, Петър Кънев
212 Pages, paperback cover,
Предприемачеството е един от най-важните фактори за изграж дането и развитието на пазарната икономика. То е това, което движи икономическия растеж на отделната ком-па ния или страна напред, разширява ......»
Price: 7.69 EUR
Your discount: 1.54 EUR
Final price: 6.15 EUR
out of stock

Share |
Основи на програмирането със C#
Светлин Наков
464 Pages, paperback cover,
Основи на програмирането със С# е нещо повече от книга за програмиране, учебник или учебно помагало. Това съвременно образователно пособие Ви повежда по първите стъпки към програмирането чрез малко те......»
Price: 8.21 EUR
Your discount: 1.64 EUR
Final price: 6.56 EUR
Share |
Основи на трудовото и осигурителното право
Георги Стефанов, Христина Атанасова, Христо Дочев
276 Pages, paperback cover,
Участието на авторите при написването на учебника е както следва:Проф. д-р Г. Стефанов Трудово право, обща част ( 1. 5.)Гл. ас. Хр. Атанасова Осигурително право ( 1. 33.)Гл. ас. Хр. Дочев Трудово прав......»
out of stock

Share |
Основни принципи на застраховането
Боян Илиев, Венцислав Василев, Румен Ерусалимов
308 Pages, paperback cover,
Учебникът Основни принципи на застраховането е предназ на чен за студентите, които изучават застрахователното дело. Той оба че може да даде добри познания и на хората, които работят в зас трахователни......»
out of stock

Share |

 Links