Books in your cart
(0) 0.00 EUR
 
 
 
 About Faber        Reading Room        Offers        Useful Info        Payment and Shipping        Contacts
 
 

Малчо Малчев

Туризъм • Алпинизъм • Ориентиране

Професор Малчо Малчев, доктор на педагогическите науки, е завършил висше образование - образователно-квалификационна степен “магистър” във Висш институт за физическа култура – София, специалност „Туризъм, алпинизъм и ориентиране”. Придобива квалификация за преподавател по Теория и методика на физическото възпитание и спорт и Треньор по алпинизъм. Магистър е по специалност Културно-историческо (Културен туризъм) – диплома на ВТУ „СВ. СВ. Кирил и Методий”.
Проф. Малчо Малчев е „Заслужил майстор на спорта по алпинизъм” и „Заслужил треньор по алпинизъм”. Дългогодишен член на Бюрото на Българска федерация по алпинизъм и треньор на национални отбори по алпинизъм и състезателно катерене. Участва в съставите и ръководи редица експедиции в Кавказ, Памир, Хиндукуш, Монголия и др. Има осъществени над 200 изкачвания в нашите и чужди планини от различни категории на трудност. Като университетски преподавател, треньор по алпинизъм на регионално и национално ниво, и лицензиран ски-учител, проф. Малчев е обучил завидно мнозинство от млади хора в планинарството, алпинизма, спортното и състезателното катерене, в ски алпийски дисциплини и ориентирането.
Автор е на 6 монографии, на над 110 публикации в периодични издания и научни доклади в сборници на научни конференции и конгреси, включително и международни научни форуми, и на 13 учебника и учебни помагала в сферата на педагогиката, туризма, алпинизма.


 Links