Books in your cart
(0) 0.00 EUR
 
 
 
 About Faber        Reading Room        Offers        Useful Info        Payment and Shipping        Contacts
 
 

Мария Долмова-Лукановска

Археологически проучвания на Царевец Трапезица в светлината на археологическите разкопки Търновските царе

Мария Долмова-Лукановска е научен сътрудник в НАИМ при БАН и дългогодишен изследовател на средновековно Търново.


 Links