Books in your cart
(0) 0.00 EUR
 
 
 
 About Faber        Reading Room        Offers        Useful Info        Payment and Shipping        Contacts
 
 

Росица Колева

Анализ на финансовите отчети

Росица Колева е преподавател в Стопанската академия "Д. А. Ценов", Свищов. Доц. д-р в катедра "Анализ на стопанската дейност".


 Links