Books in your cart
(0) 0.00 EUR
 
 
 
 About Faber        Reading Room        Offers        Useful Info        Payment and Shipping        Contacts
 
 

Ели Герганова

Думите на медийния преход

Председател на Националния съвет за саморегулация. Член на Експертния съвет на СЕМ. Член на Комисията за етика в електронните медии към НСЖЕ. Възпитаник на УНСС – международни икономически отношения, с многобройни специализации в Япония, Великобритания, САЩ и др. в областта на маркетинга и бизнес управлението. Специалист с многогодишен опит в страните от Централна и Източна Европа в маркетинга на водещи международни марки.


 Links