Books in your cart
(0) 0.00 EUR
 
 
 
 About Faber        Reading Room        Offers        Useful Info        Payment and Shipping        Contacts
 
 



 Pages: 236
 size: 14,5 х 20 cm
 cover: paperback
 Language: Bulgarian
 ISBN: 978-954-400-368-5
 Category:
 
Медийно право

 В „Медийно право” се представят основните принципи, понятия и нормативни разрешения, засягащи обществените отношения, свързани с дейността на средствата за масова информация. Разглеждат се въпросите на медийната регулация и плурализма, на опазването на обществените ценности и националните приоритети, на пътищата и ограниченията при производството и разпространението на информацията и т.н. Предлаганият текст е предназначен основно за тези, които навлизат в материята на медийното право, но би бил интересен и за всички, които се интересуват от проблемите на медийната регулация.

 

„Медийното право, освен че е относително млад, е един от най-динамично развиващите се правни отрасли. Това изправя авторът на подобна книга пред по-особени изисквания – едновременно с утвърдените и общоприети положения, да представи и спорните или дори само загатнатите от законодателя и административните органи становища и решения по някои конкретни казуси. В „Медийно право“ на доц. Борислав Градинаров е намерен този баланс – наред с анализа на нормативните разпоредби са представени и коментари на отделни решения на Конституционни съд на Република България, на решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, както и становища на регулаторните органи, и интересни случаи от практиката.“

Проф. Димитър Костов

 
Price: 0.00 EUR
Your discount: 0.00 EUR
Final price: 0.00 EUR

out of stock

Share |