Books in your cart
(0) 0.00 EUR
 
 
 
 About Faber        Reading Room        Offers        Useful Info        Payment and Shipping        Contacts
 
  Pages: 328
 size: 17 x 24 cm
 cover: paperback
 Language: Bulgarian
 ISBN: 978-954-775-994-7
 
Балканската политика на Гърция в края на ХІХ и началото на ХХ век

Монография е пръв опит в българската историография да се изследва цялостно балканската политика на Гърция в края на ХІХ и началото на ХХ век. Книгата стъпва върху докторската дисертация на авторката, но е съществено обогатена с нови материали от български и гръцки архивохранилища. В изследването се анализира взаимната обвързаност на национална идеология, икономически интереси и вътрешнополитически цели при определяне на външнополитическия курс на държавата.

 
Price: 6.15 EUR
Your discount: 1.23 EUR
Final price: 4.92 EUR

out of stock

Share |