Books in your cart
(0) 0.00 EUR
 
 
 
 About Faber        Reading Room        Offers        Useful Info        Payment and Shipping        Contacts
 
  Pages: 348
 size: 14,5 х 20 cm
 cover: paperback
 Language: Bulgarian
 ISBN: 978-954-400-420-0
 
Проектиране на оптични уреди

Трудът е предназначен за специалисти, докторанти, инженери конструктори, преподаватели и научни работници, работещи в областта на оптичното уредостроене.
Вниманието е насочено към проектиране на телескопични и спектрофотометрични уреди. Отделено е внимание на основни положения в геометричната оптика, идеална оптична система и нейните свойства, аберации, юстировка. Акцентирано е върху пресмятане на габаритните характеристики на телескопични и спектрални уреди.
Трудът се характеризира с това, че съвместно са представени теоретични постановки, методи и решения за реализирането им.

 

 

 
Price: 0.00 EUR
Your discount: 0.00 EUR
Final price: 0.00 EUR

out of stock

Share |