Books in your cart
(0) 0.00 EUR
 
 
 
 About Faber        Reading Room        Offers        Useful Info        Payment and Shipping        Contacts
 
  Pages: 220
 size: 17 x 24 cm
 cover: paperback
 Language: Bulgarian
 ISBN: 978-954-400-548-1
 
Бизнес информатика

Учебно пособие

Учебното пособие "Бизнес информатика" е предназначено за използване от студентите редовно и задочно обучение от всички специалности на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ по дисциплината "Бизнес информатика". В материала са включени въпроси за самоподготовка, решени примери, задачи за самостоятелна подготовка и комплексни задачи по темите, обхванати от учебната програма на едноименната дисциплина. Ефективното използване на представеното пособие изисква предварително запознаване със съответния теоретичен материал.

 
Price: 0.00 EUR
Your discount: 0.00 EUR
Final price: 0.00 EUR

out of stock

Share |