Books in your cart
(0) 0.00 EUR
 
 
 
 About Faber        Reading Room        Offers        Useful Info        Payment and Shipping        Contacts
 
  Pages: 392
 size: 17 x 24 cm
 cover: hard cover
 Language: Bulgarian
 ISBN: 978-954-400-794-2
 
Тоталитарните близнаци

„Фашизмът” 30 години по-късно

В новото издание на „Фашизмът” – книга, която разтърси общественото мнение в България, д-р Желю Желев доразвива идеите си. В него той разглежда генезиса, общото и различното между „тоталитарните близнаци” – комунизма и фашизма.
Безпощадният сравнителен анализ на изключителния учен и политик доказва:
– Комунизмът и фашизмът са едноутробни, но разнояйчни близнаци. Те тръгват от различни и даже противоположни идеи и идеологии: комунизмът – от крайно леви, фашизмът – от крайно десни. Когато завладеят държавната власт и се изградят като политически режими обаче, започват да си приличат.
– Комунизмът е по-пълният, по-завършеният и по-съвършеният тоталитарен режим, тъй като, за разлика от фашизма, разпростира властта си и върху икономическата база на обществото. Затова комунизмът е с по-дълъг живот и съответно избива много повече хора, отколкото фашизма.

 

 
Price: 10.26 EUR
Your discount: 2.05 EUR
Final price: 8.21 EUR
Share |