Books in your cart
(0) 0.00 EUR
 
 
 
 About Faber        Reading Room        Offers        Useful Info        Payment and Shipping        Contacts
 
  Pages: 256
 size: 14,5 х 20 cm
 cover: paperback
 Language: Bulgarian
 ISBN: 954-775-474-2
 Category:
 
Между устното и писаното слово

Фолклорът и народните жития

Амбицията на тази книга е да бъде подстъп към две големи и значими теми за късносредновековната българска култура: народната култура и манастирската култура. Те отдавна присъстват в световната изследователска практика, но към тях българската наука все още е длъжница.

 
Price: 4.62 EUR
Your discount: 0.92 EUR
Final price: 3.69 EUR

out of stock

Share |