Books in your cart
(0) 0.00 EUR
 
 
 
 About Faber        Reading Room        Offers        Useful Info        Payment and Shipping        Contacts
 
  Pages: 144
 size: 14,5 х 20 cm
 cover: paperback
 Language:
 ISBN: 954-9541-58-4
 
Старобългарски език

"Старобългарски език" е кратък граматичен очерк на класическия старобългарски език от IX до XI в., както той е отразен в българските паметници. Описани са неговите фонетични, морфологични и синтактични особености.
Книгата е учебник за студентите от висшите учебни заведения и колежите. Може да бъде полезна за специалисти по езикознание и слависти, както и на читатели с интереси към историята на езика.

 
Price: 2.56 EUR
Your discount: 0.51 EUR
Final price: 2.05 EUR
Share |