Books in your cart
(0) 0.00 EUR
 
 
 
 About Faber        Reading Room        Offers        Useful Info        Payment and Shipping        Contacts
 
  Pages: 320
 size: 14,5 х 20 cm
 cover: paperback
 Language: Bulgarian
 ISBN: 978-954-775-646-5
 
Бедността и децата. Социално-педaгогически анализ 

Книгата e своеобразна първа част от разглеждането на проблема за бедността и влиянието му върху детското развитие. Във втората част са предложени модели от световната практика за работа с бедни деца, анализ на социалната и образователната политика в България за овладяване на проблема с бедните деца. Представен е авторски вариант на национален модел за подпомагане на бедни деца.
Настоящата книга е насочена към специалисти – социални педагози, социални работници, педагози, психолози, общественици и всички, които се интересуват от проблемите на бедността и детското развитие.

 
Price: 0.00 EUR
Your discount: 0.00 EUR
Final price: 0.00 EUR

out of stock

Share |