Books in your cart
(0) 0.00 EUR
 
 
 
 About Faber        Reading Room        Offers        Useful Info        Payment and Shipping        Contacts
 
  Pages: 180
 size: 14,5 х 20 cm
 cover: paperback
 Language: Bulgarian
 ISBN: 978-954-775-793-6
 
Теоретична археология

“Историята на археологията е …на първо място история на идеите, на теориите, на пътищата за разглеждане на миналото. На следващо място тя е история на развитието на изследователските методи, които ангажират тези идеи и разследват тези въпроси. И едва на трето място тя е история на истинските открития.”

 
                 (Renfrew, Colin and
Paul Bahn. Archaeology:
Theories, Methods, and Practice. New York, 1991, p. 17)

                 

 
Price: 4.10 EUR
Your discount: 0.82 EUR
Final price: 3.28 EUR

out of stock

Share |