Books in your cart
(0) 0.00 EUR
 
 
 
 About Faber        Reading Room        Offers        Useful Info        Payment and Shipping        Contacts
 
  Pages: 324
 size: 17 x 24 cm
 cover: paperback
 Language: Bulgarian
 ISBN: 954-9541-87-8
 
Византийската култура XI–XII в. Промени и тенденции

Ценността на това изследване се състои във възможността да се погледне на събитията и фактите от различни страни.Тезите понякога са провокативни в стремежа си да поставят под вапрос отдавна битуващи в историографията мнения. Подходът е интердисциплинарен и всеки, който има отношение към тези проблеми може да открие по нещо, което го интересува – резултати от археологически проучвания, анализ на образци на византийската литература от този период, третиране на богословски проблеми, културологичен опит за проникване в менталността на епохата.

 
Price: 5.13 EUR
Your discount: 1.03 EUR
Final price: 4.10 EUR

out of stock

Share |