Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Тодор Балкански

Черкезите в българските земи

Докторът на филологическите науки Тодор Балкански е старши научен сътрудник І степен в Института за български език на БАН. Роден е през 1944 г. в с. Сарая, Пазарджишко. Завършил е Великотърновския университет и аспирантура при БАН. Негово дело са над 300 труда по лексикология, ономастика, езикова археология и езикова култура. В ономастиката създава нова дисциплина, наречена ономастична просопография. По-значителни негови трудове: Арумъните от българските Родопи и техният говор; Езикови свидетелства за потурчванията в българските земи; Големите власи сред българите; Никола Вапцаров, България и българите; Тодор Живков. Един езиковед за просопографията на диктатора; Западнородопските власи; Трансилванските (седмиградските) българи; Местните имена на Чепинското краище (Велинградско); Лазар войвода; Пазарджик и Пазарджишко в светлината на езиковата археология; Кавказките българи; Възродителни движения и възродителни процеси; Партизанският терор и Вартоломеевите нощи в Пазарджишкото краище; На пусто пладне. Българите в Руската империя и днес; Българите от другата страна на Дунав; Енциклопедия на българската ономастика (в съавторство с К. Цанков) и др.


 Връзки