Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Лилия Райчева

Радиосредата 2001-2010. Програми, аудитория, реклама, цифровизация Телевизионната среда 2001 - 2010

Родена на 23 март 1950 г. в гр. Чирпан.
Доц. д-р Лилия Райчева е български журналист и университетски преподавател. Член на Съвета за електронни медии (СЕМ).
Завършила Журналистика в СУ "Св. Кл. Охридски". Защитила докторска дисертация в МГУ "М. В. Ломоносов". Специализирала в Ню Йорк и Оклахома (САЩ).
От 1978 г. е преподавател във Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ "Св. Кл. Охридски". Била е зам.-декан на ФЖМК.
От 1981 г. е автор и режисьор на тв състезанието "Минута е много". Издала книгата "25 години "Минута е много".
Член на: СБЖ, IAMCR (Международна асоциация за изследвания в областта на масовата комуникация), ICA (Международна асоциация по комуникация), оценъчна комисия в Петата рамкова програма на Европейската комисия, УС и представител на България в Акция 20 на програмата COST на ЕС.
Автор на книги, публикации и проекти по проблемите на телевизията.
Носител на български и международни отличия.


 Връзки