Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Авторски колектив

"Боян Пенев - (не)забравеното наследство" 120 български и английски текста за превод 120 години от рождението на Дора Габе 25 години Педагогически факултет ВТУ 50 Years of College and Higher Education in the Eastern Rhodopes 50 години висше и полувисше образование в източните Родопи 50 години музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства - Троян 80 години от рождението на Тончо Жечев A Place, a Time and an Opportunity for Growth Coin Collections and Coin Hoards. Vol. 3 Fundamentals of computer programming with C# Heros hephaistos. Studia in honorem Liubaе Ognenova-Marinova HPAKΛEOYΣ ΣΩTHPOΣ ΘAΣIΩN O Polsce po polsku Perspektiven und Chancen der Germanistik im 21. Jahrhundert / Перспективи и шансове на германистиката през XXI век Readings in the History and Culture of the Balkans Salt and Gold: The Role of Salt in Prehistoric Еurope Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Stephcae Angelova Tell me a story: Memory line project Акы бъчела любодяльна Археологически открития и разкопки през 2008 Балканите - многоликите измерения на европейската култура Балканите. Модернизация, идентичности, идеи България и Европа през съвременната епоха Българските национални ценности Българският лицей в Кишинев Великотърновсктата Алма Матер в развитието на съвременната българска литература Вечният Гогол Визии за музеологията и етнологията Геополитика, бр. 1, 2011 Геополитика, бр. 2, 2011 Геополитика, бр. 3, 2011 Геополитика, бр. 4, 2011 Геополитика, бр. 5, 2010 Глаголната система на балканските езици - наследство и неология Дигиталните медии. Речник на основните понятия Добруджа и Ньойският договор 1917-1919 Дом за рибите Древнокитайска литература Дунав се влива в Черно море Език и идентитет Езикът на битието Еротичното в историята, том І Еротичното в историята, том ІІ Етиката в България – вчера, днес и утре Златоструй, кн. 15 Изследване на медиите (студии, статии, есета) Историк със съдба на творец и преподавател. Том І Историк със съдба на творец и преподавател. Том ІІ Йордан Йовков (1880 - 1937). Летопис на неговия живот и творчество. Първи том Каварна – средище на българския Североизток Концепти на българската култура Краезнание Лексикографията в европейското културно пространство Любими полски автори и творби Масовите комуникации в информационното общество Моралът в българските медии Националната идентичност – съвременен социален контекст и етични рамки Национално, балканско и европейско: конвергенция и дивергенция на ценности Немски романтизъм: пътеводни проекти Неравенство и бедност Образованието в глобализиращия се свят Онтологията през двадесети век Отклонението като норма Оттука започва България Паисий Христов - една кариера в служба на словото Подадена ръка Подмосковски поетични съзвездия Политика, европейска интеграция и социална промяна, том ІІ Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Том 7 Праисторически солодобивен център Провадия - Солницата. Разкопки 2005-2007 г. Праисторическо наследство в Благоевградска област Представи за българския литературен канон. Книга 1 Представи за българския литературен канон. Книга 2 Преславска книжовна школа, том 11 Проблеми на българската езикова политика Програмиране за .NET Framework. 2 том Пътуване през Европа Русское слово на Балканах Сборник в чест на 70-годишнината на проф. дин Димитър Игнатовски Сборник в чест на професор Велизар Велков Сборник за Анчо Калоянов Света гора, бр. Й, 2009 Света гора, бр. К, 2010 - 2011 Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време Староселци Страница, 3/2011 Страница, 4/2011 Театърът - опит за летене Традиции и приемственост. Т. ІV. Туризъм. Администрация и управление Традиции и приемственост. Том І. История Традиции и приемственост. Том ІІ. Езикознание и Педагогика Традиции и приемственост. Том ІІІ. Педагогика и природни науки Физическо възпитание, спорт и туризъм Философия, геополитика, бъдеще Християнската традиция и царската институция в българската култура Четива за историята и културата на Балканите

 Връзки