Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Албена Александрова

Основи на училищната педагогика

Доц. д-р Албена Александрова е преподавател в Педагогическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Научните й интереси и публикации са в областта на теория на възпитанието, доцимологията, философия и история на образованието.


 Връзки