Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Стефан Базелков

Ритмика и танци Туризъм • Алпинизъм • Ориентиране

Доц. Стефан Базелков е роден в гр. Смолян. Завършил е висше образование през 1983 г. във ВИФ “Георги Димитров” - гр. София, учителски факултет със специалност Хандбал.
В периода 1983 – 1987 г. работи като базов учител по физическо възпитание и спорт, а от 1987 г. постъпва в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, където работи понастоящем в катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт”. Притежава научната степен „доктор” по специалността Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, а от 2008 г. му е присъдено научното звание „доцент”.
Доц. Стефан Базелков е дългогодишен изграден планинар и ски-учител, изявен специалист в сферата на СМР по алпийски способ. Автор е на повече от 60 публикации – статии, учебни ръководства и учебници.


 Връзки