Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Христо Манолакев

Грибоедов - Гоголь - Достоевский

Христо Манолакев завършва Софийския университет "Св. Кл. Охридски" (1986), специалност Българска филология. Ст. н. с. д-р в Института по литература на БАН. Научните му занимания са в областта на историята и поетиката на руската литература, българска възрожденска литература, българо - руските литературни взаимоотношения ХVІІІ-ХХ век, руската литературна емиграция в България (1919 - 1944).
Автор на книгите «Между образа и четенето (Руската преводна белетристика през Българското възраждане)» (1996), «Текст и Граници. А. С. Пушкин и неговите «Повести на Белкин» (2001).


 Връзки