Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Камен Станев

Тракия през ранното Средновековие

Д-р Камен Станев е роден през 1977 г. в гр. Пловдив. През 2002 г. завършва магистратура в Софийския университет “Свети Климент Охридски”, Исторически факултет, катедра по история на Византия и балканските народи. През 2008 г. защитава докторат на тема „Миграционните процеси в Първото българско царство (по писмени данни)” към катедрата по История на България, Исторически факултет, Софийски университет „Свети Климент Охридски“. Освен на настоящата монография, е автор на над 20 статии, основно свързани с историята българските земи през VІІ–ХІ в. От 2000 г. активно участва в археологическите разкопки на редица обекти в София и Пловдив. Настоящата книга е опит да се обвържат писмените и археологически данни за земите между Стара планина, Родопите, Сакар и Странджа и през тази призма да се преразгледа историята на района в периода между началото на VІІ и началото на Х в.


 Връзки