Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Камен Каменов

Нещо старо, нещо ново, нещо назаем

Проф. д-р ик.н. Камен Каменов е сред най-успелите хора в своята област на професионално развитие. Във връзка с професионалните успехи е и включването му в енциклопедичното издание „Бележити съвременни българи” за 2012 год., както и в изданието „Кой – кой е в света”(в три поредни тома), което съдържа професионална биографична информация за лидерите в областта на обществено–икономическия живот от цял свят. Класиран е в топ 100 на Международния биографичен център – гр. Кеймбридж за преподаватели и педагози за 2012 г. Има над 300 научни публикации.
За заслуги по утвърждаване името на СА „Д. А. Ценов” в страната и света е избран за „Почетен професор”.
Проф. д-р ик. н. Камен Каменов е дългогодишен Ръководител на катедра “Мениджмънт” при Стопанска академия “Д. А. Ценов”. Ръководител на магистърски дистанционни програми към катедрата – “Мениджмънт на бизнесорганизациите”, „Фирмен мениджмънт и контролинг” и “Психология и поведение в управлението”. Професионалните интереси на проф. д-р ик.н. Камен Каменов са свързани с проблемите на човешкия фактор и неговата реализация в социалните системи, по-конкретно са изследвани поведенческите аспекти.
Проф. д-р ик. н. Камен Каменов е главен редактор на Библиотека “Стопански свят” - издание на СА “Д. А. Ценов”. Главен редактор е на междууниверситетското списание. “Икономика 21”.


 Връзки