Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Вера Бонева

Българското църковнонационално движение 1856  – 1870 Музеи и туризъм в България Музейната мрежа в България

Вера Петрова Бонева е родена на 23 юни 1965 г. в гр. Горна Оряховица. Завършила и специалност История във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" през 1987 г. със степен магистър. Докторска степен по история е придобила в Института по история при БАН през 1995 г. От 2001 г. е редовен доцент по История на Българското възраждане в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". От септември 2008 г. е преподавател, а от 2010 г. - професор в Университет по библиотекознание и информационни технологии - София - София. Доктор на историческите науки от 2009 г. Научните й интереси са насочени в няколко направления: еволюцията на възрожденския политически национализъм, църковно-националното движение на българите през епохата на Възраждането; мястото и ролята на медиите в системата на възрожденската публичност; открояващи се личностни присъствия в пространството на възрожденските общувания; историописни интерпретации на Възраждането.


 Връзки