Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Иван Русков

Битие и парадокс

Иван Русков е роден на 18.05.1960 година. Преподавател по нова българска литература в ПУ "Паисий Хилендарски". Доцент в катедрата по История на литературата и сравнително литературознание. Лектор по български език, литература и култура в университета "Йотвьош Лоранд", Будапеща (ELTE) (2001-2005). Автор е на книгите "Обърната точка. Фигури към етимона на пейзажа и пейзажната лирика" (1999) и "Битие и парадокс" (2002), както и на редица публикации в български и чужди специализирани периодични издания.


 Връзки