Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Живка Колева-Златева

Български език за чужденци - първа част. Аз говоря български Теоретични ракурси в етимологията

Живка Колева-Златева е доктор на филологическите науки. Работи във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий, където преподава Общо езикознание, Психолингвистика, Сравнителна граматика на славянските езици, Българска етимология. Научните й интереси са в областта на етимологията, семантичната реконструкция, звуковия символизъм, психолингвистиката на развитието. Автор е на следните монографии: Семантична реконструкция. Методологични аспекти. (1998); Лексикалната диахрония на езика през призмата на детската реч (2000); Славянская лексика звукосимволического происхождения. Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis. Vol. 1. (2008).


 Връзки