Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Маргрета Григорова

Хоризонти и пътища на полската идентичност

Маргрета Григорова е родена на 22.12.1964 г. в гр. Дряново. През 1988 г. завършва българска филология с втора специалност история във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Преподавател е по славянски литератури и по полска литература в същия университет. През 1995 г. защитава докторска дисертация на тема "Метафорични модели на света в романа на Болеслав Прус "Кукла". Автор е на славистични публикации в български, полски и руски издания и на две полонистични монографии: "Хоризонти и пътища на полската идентичност" (2002) и "Литературни посвещения. Ритуални зони на словото в полската литература" (2003). От 2005 г. е доцент. Научните й интереси са в областта на ритуално-митичните и религиозни кодове в славянските литератури, литературната феноменология на пътуването, националните образи на света и техните исторически контексти, проблематиката на културната идентичност, свързана с принадлежността към погранични земи и миграционни общности.


 Връзки