Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Цвета Трифонова

Георги Марков. Да пишеш, за да можеш да умреш Данаил Крапчев и в. “Зора”. Незабравимото Никола Вапцаров. Текстът и сянката Писатели и досиета

Цвета Трифонова е родена на 5 август 1944 г. в Ямбол. Завършва далекосъобщителна техника в Полувисш институт по съобщенията (1966 г.). През 1979 г. завършва „Българска филология и история“ в СУ „Св. Кл. Охридски“ и две години е преподавател по литература в СОУ в град Банкя. От 1981 г. до края на 2009 г. работи в Инсти­тута за литература при БАН.
Автор е на четири монографии: „Архив Н. Вапцаров. Аналитичен опис“ (1992); „Никола Вапцаров. Текстът и сянката“ (2004); „писа­тели и досиета“ (2004) и настоящия сборник „Георги Марков. Да пишеш, за да можеш да умреш“ (2012). Публикувала е над 100 студии, статии, предговори и рецензии в академични сборници, книги, алманаси, списания, лит. вестници и сайтове. Съставител, редактор, автор на пред­гово­ри, бележки и справочни апарати на четири книги на български писатели – еписто­лар­ния роман на Яна Язова и Алек­сан­дър Балабанов „Мойра“ (1996); романа „Война“ от Яна Язова; мемоарно-документалния сборник „Данаил Крапчев и вестник „Зора“. Незабра­вимото“ (2006). През 2007 г. редактира и подготвя за печат романа „Покривът“ от Георги Марков. Автор е на предговора, прило­жени­ята и бележките към творбата.


 Връзки