Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Елена Гетова

Журналистически езици през Възраждането Изобретяване на модерни светове през ХІХ век. Иван Богоров Йовкови вписвания Почеркът на пътя

Елена Гетова е завършила Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 1996 г. Доцент е по българска възрожденска литература в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. През 2004 г. защитава докторска дисертация на тема “Българо-френските периодични издания от втората половина на ХІХ век”. Автор е на книгите “Журналистически езици на Възраждането (българо-френски контексти)” (2005), “Почеркът на пътя. ХІХ век, Пътуването, Писането” (2006), "Йовкови вписвания (Контексти, гадания и пътувания във "Вечери в Антимовския хан")" (2009), както и на над 50 публикации в специализираната научна периодика.

 Връзки