Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Марияна Стамова

Албанският въпрос на Балканите (1945–1981)

Н.с. II ст. д-р Марияна Стамова е родена на 5 октомври 1974 г. в гр. Габрово.
Завършва Природоматeматическата гимназия “Иван Гюзелев” в Габрово през 1993 г.
От 1993 до 1998 г. е студентка в катедра “История на Византия и балканските народи” към Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Специализира нова и най-нова балканска история. Защитава магистърски труд на тема: “Българо-югославските отношения (1953–1963)”, с научен ръководител покойния проф. д.и.н. Милчо Лалков.
От 2000 до 2003 г. е докторант в секция “Балканите след Втората световна война” в Института по балканистика при БАН. През 2003 г. защитава докторат на тема: “Албанският проблем в югославската федерация и югославско-албанските отношения (1945–1974)”, с научен ръководител доц. Антон Първанов.
През 2004 г. е избрана за научен сътрудник в секция “Балканите след Втората световна война” в Института по балканистика при БАН. Нейният научноизследователски интерес и дирения са насочени към новия и най-новия период в балканската история, свързани с аспектите на развитието и проблемите на албанската етническа общност, живееща на територията на бившата югославска федерация от края на Втората световна война.


 Връзки