Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Иван Христов

Антични и средновековни крепости в централна Стара планина За името на един град (Траян–Состра–Троянхисар–Троян) Крепостта Состра, император Галиен и кохортата на “възвращенците" Пътища и крайпътни съоръжения в Хемус Светилища на древните траки в Родопите Светилища на траките в централен Хемус Состра I. Проучване на римската крайпътна станция и кастел на пътя Ескус-Филипополис Состра ІІ. Проучване на римската крайпътна станция и кастел на пътя Ескус – Филипополис. Тайнствената тракийска резиденция, крепост и светилище на одриските царе в Средна гора – V–ІV в.пр.Хр. - І

Иван Христов е роден е на 6.07.1970 г. в град Троян. През 1995 г. завършва историческия факултет на ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий”. През 1999 година защитава дисертация на тема: „Планинска Тракия. Проблеми в историческото развитие на планиски тип култура по модели от Хемус, Родопа и Карпати през І хилядолетие преди Христа“.
От началото на 2000 година д-р Христов работи в Националния исторически музей. Избран е за научен сътрудник І степен след проведен конкурс и избор от Научния съвет на Институт по Тракология към БАН.
За периода 2002–2008 година работи като кординатор на Програма за спасителни археологически разкопки на римския кастел и крайпътна станция Состра при с. Ломец, Троянска Община. Ръководи проучванията на тракийски култови обекти в Западни Родопи (рида Добростан и Градище). Теренната археологическа работа на Иван Христов е свързана и с проучването на римските станции на пътя Ескус – Филипополис в планинския участък на пътя (станция Сторгозия – Суб радицес). Поредните му археологически проучвания водят до откриването през лятото на 2004 година на едно от най-ранните златни съкровища по българските земи, а именно – 400 златни накита от раннобронзовата, епоха намерени в некропола при с. Дъбене в Южна България.
През лятото на 2005 г открива тракийска царска резиденция в Средна гора и проучва двореца на одриския владетел Аматок І.
Иван Христов е Научен секретар на редколегията на Известия на Националния исторически музей. Инициатор и автор на Програма свързана с представянето на културното наследство на българските възрожденски центрове в НИМ и сътрудничество с музеите в страната.
От октомври 2007 г. е Заместник Директор на Национален исторически музей.
Има издадени над 80 научни статии в български и задгранични периодични издания. Автор е на 16 монографии. Има участие в десетки научни конференции и симпозиуми. Участва в популяризирането на българското културно наследство като сценарист на научно-популярни филми в БНТ и частни медии.
Д-р Иван Христов е планински спасител от 1994 г.Членува в Българския алпийски клуб и Българска федерация по пещерно дело. Има придобита международна квалификация за леководолаз.


 Връзки