Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Радост Иванова

Култура на нашето всекидневие
Радост Иванова е доктор на филологическите науки, ст.н.с. І ст. в Етнографския институт с музей при БАН.
Тя е главен редактор на списание “Българска етнология” и на годишника “Ethnologia Bulgarica”, който излиза на английски език. Нейните научни интереси са в областта на традиционната и съвременната култура. Много от проучванията `и са посветени на обредите и обредния фолклор, митологията и епоса (български и южнослявански). Понястоящем тя изследва етноложките и фолклористичните аспекти на модерната градска култура, политическите промени, празничната система, туризма и др. Има над 200 научни публикации, сред които са книгите: “Обредни песни. Българска народна поезия и проза”. Т. 2 (в съавторство, София, 1981); “Българската фолклорна сватба” (София, 1984); “Traditional Bulgarian Wedding” (Sofia, 1987); “Епос – обред – мит” (София, 1992 – първо издание; 1995 – второ издание); “Сбогом, динозаври, добре дошли, крокодили! Етнология на промяната” (София, 1997); Folklore of the Change. Folk Culture in Post-Socialist Bulgaria” (Helsinki, 1999); “Zbogom dinozauri, dobrodosli krokodili!” (Beograd, 2000); Хайдушки и революционен песенен фолклор. СбНУ 61 (в съавторство, София, 2001); “Култура на кризата – криза в културата” (София, 2002).
Лауреат на Хердерова награда за 2002 година.

 Връзки