Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Щелиян Щерионов

Гърците по българските земи т. I Гърците по българските земи, т. ІІ Демографско развитие на българските земи през Възраждането

Щелиян Димитров Щерионов е роден на 14.04.1960 г. в гр. Созопол.
Завършва историческия факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” през 1984 г.
През периода 1984-1989 г. работи като учител, от 1989 г. до 2003 г. е на работа в РИМ – Кюстендил, от 2003 г. – в Центъра за изследване на населението при БАН.
През 1991 г. зачислява свободна аспирантура в Института по история при БАН и през 1993 г. защитава дисертация на тема „Морското стопанство на Южното Черноморие през Възраждането” под научното ръководство на проф. дин Велко Тонев.
Научните интереси на Щ.Щерионов са в областта на новата българска история, стопанската история и историческата демография.
Участва в разработването на редица научноизследователски национални проекти и осем международни програми.
Публикувал е десет монографии и над петдесет студии и статии:
„Южното Черноморие през Възраждането (стопанско-историческа характеристика)” (1999);
Съавторство в „Документи за положението на българите в Македония от началото на ХХ в.” (2001);
Съавторство в „Ελληνικά βιβλία και μεταφράσεις «θύραθεν παιδείας» στη Βιβλιοθήκη της Μονής Ρίλας. Πνευματικές σχέσεις Ελλήνων και Βουλγάρων κατά το 18ο και 19ο αι.”(2006);
„Корабоплаването и корабостроенето по Южното ни черноморско крайбрежие от средата на ХVІІІ до средата на ХІХ в.” (1984);
„Торговля болгарского Южного Причерноморья в эпохи национального Возрождения” (1994);
„Развитието на корабостроенето и генезиса на капитализма по Южното ни Черноморие през Възраждането” (2001);
„Противоречивостта в гръцката и българската историография по проблема за гръцкото етническо присъствие по българските земи през Възраждането” (2003);
„Историческата демография на българските земи през Възраждането – проблеми и задачи” (2006);
„Пространствената насоченост при миграционните движения на гръцкото население, обитаващо българските земи през ХVІІІ – ХІХ в.” (2008) и др.
През 2007 г. Щелиян Щерионов получава научната степен „доктор на историческите науки”.


 Връзки