Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Кирил Нешев

Българската етика Философия на утопиите

Кирил Нешев е роден на 17 февруари 1935 г. Завършил е философия в Софийски университет "Свети Климент Охридски" през 1960 г. Редовен аспирант е от 1964 г., а от 1968 г. и преподавател във Философския факултет на Софийски университет "Свети Климент Охридски". През 1973 г. защитава дисертация на тема "Основни проблеми на моралната цел. Исторически и теоретически аспекти". Специализирал в МГУ "М. Ломоносов" – Москва през 1975 г. През 1976 г. е избран за доцент, а през 1986 г. за професор. Бил е декан на Философския факултет от 1976 до 1979 г. и зам.ректор на Университета.

Научните интереси на проф. Нешев са в областта на Етиката. По време на преподавателската си и научна дейност, проф. Нешев чете на своите студенти курсовете по Етика, Журналистическа етика, Педагогическа етика и др.

Проф. Кирил Нешев е автор на монографии и брошури, сред които: "Тактът. Измерения на ежедневния хуманизъм", "Азбука на семейната етика", "Моралното познание", "Етика за всеки ден", "Либералната идея", "Българинът днес – съдба и свобода", "Философия на монархията. Портрети и идеи"," Политическата етика", "Политологията на ХХ век" и др.

Умира на 8 декември 2010 г.


 Връзки