Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Румен Ерусалимов

Основни принципи на застраховането Премийните резерви в животозастраховането

Гл. ас. д-р Румен Ерусалимов е преподавател към катедра “Заст­ра­хо­ва­не и социално дело” при Стопанска академия “Д. А. Це­нов”. На­учните му интереси са в областта на животозастраховането, кредитното заст­ра­хо­ване, гаранционното застраховане и актюерството.


 Връзки