Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Таня Горчева

Управление на международните туристически дестинации
Доц. д-р Таня Горчева е преподавател към катедра „Международни икономически отношения" на Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ – Свищов. Разработила е лекционни курсове и води обучение по дисциплините „Международни пазари“ и „Международен туризъм“ (бакалавърска степен), както и по дисциплините „Международен туристически бизнес“ и „Регионална интеграция“ (магистърска степен). Авторка е на учебници, учебни помагала и множество научни публикации у нас и в чужбина. Специализирала по линия на ДААД двукратно в Германия (през 1998 г. и през 2003 г.), както и по линия на програмата на ЕС „ТЕМПУС“ – в Университета Лимерик – Ирландия през 1997 г. Като гост-лектор в Университета на Суецкия Канал, Египет през зимния семестър на 1999 г. води лекционен курс по „Международен бизнес“. В сферата на туризма участва в международен проект през 2008 г. с партньори от Университета в град Уелва – Испания. Наред с това тя е лицензиран експерт към Националната Агенция по Акредитация – София в областта на туризма. Член е на Европейската Асоциация по Политическа Икономия с център Ерасмус Университет в Ротердам, Холандия.

 Връзки