Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Георги Илиев

Управленско счетоводство

Роден на 26.05.1947 година в село Владиня, Ловешки окръг. Преподавател в Стопанската академия "Д. А. Ценов" -  Свищов. Професор в катедра "Счетоводна отчетност".


 Връзки