Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Петър Банчев

Маркетинг

Доцент, доктор по икономика Петър Банчев (род. 1947 г.) е автор на над 140 научни публикации, учебници и учебни пособия по въпросите на маркетинга, маркетинговите изследвания, приложението на математическите методи в икономиката. Той е преподавател към катедра “Маркетинг” при Стопанска Академия “Д.А. Ценов” – Свищов.


 Връзки