Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Румен Ваташки

Българската православна църква и римокатолическата пропаганда в България и на Балканите (ІХ - 30-те години на ХІХ век) Пловдивската епархийска църква и римокатолическите мисии в епархията (средата на ХІХ до 30-те години на ХХ век) Софийско-пловдивският викариат под управлението на капуцините (1841-1941)

РУМЕН АТАНАСОВ ВАТАШКИ е роден на 4 септември 1962 г. в гр. Радомир, област Перник. През 1987 г. завършва Духовната академия в София. Едновременно с това завършва “Библиотекознание и научна информация в СУ “Св. Климент Охридски”. От 1989 до 1991 г. специализира “История и теория на културата” при СУ, а през периода 1992–1997 г. – в Папския институт за Изтока в Рим, Италия със защита на докторска дисертация върху Капуцинската мисия в България (La missione dei cappuccini in Bulgaria 1916–1941). През 2000 г. е избран за редовен доцент в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

ОТ СЪЩИЯ АВТОР:
La missione dei cappuccini in Bulgaria 1916-1941 (Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum), Pontificium institutum Orientale, Facultas Scientiarum Ecclesiaticarum Orientalium. Roma, 1997, Tipografica “LIBERIT”, 120 pp.
Мисията на пасионистите в Никополската епархия. София, 1998, Изд. “ЛИК”, 160 стр.
La sede episcopale cattolica di Sofia e Filippopoli tra la fine del 1847 e la prima meta del secolo XX. Sofia, 1998, Издателство “ЛИК”, 150 стр.
Късни кокичета (поетична книга). Шумен, 2001, Изд. “АКСИОС”, 56 стр.
Католическата пропаганда в Сливенска епархия (20-те – 30-те години на XX век). Шумен, 2002, Издателство “АНТОС”, 152 стр.
Старозагорската епархия в защита на православието (20-те – 30-те години на XX век. Шумен, 2003, “Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 150 стр.
Българската православна църква и римокатолическите мисии в Северна България и Пиринска Македония (през 20-те и 30-те години на XX век). Шумен, 2004, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 160 стр.
Пловдивската епархийска църква и римокатолическите мисии в епархията (средата на XIX до 30-те години на XX век). Шумен, 2004, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 175 стр.
Българската православна църква и римокатолическите мисии в България (1860 – 30-те години на XX век). Шумен, 2005, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 372 стр.
Софийско-пловдивският викариат под управлението на капуцините (1841–1941). Шумен, 2006, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 208 стр.


 Връзки