Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Тина Георгиева

Консерватизъм и национализъм в Русия (Втората половина на 60-те – средата на 80-те години на XIX век) Славянската идея в Русия

Тина Георгиева е преподавател по история на Русия и Източна Европа в Исторически факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“. Професионалните й интереси са свързани с развитието на обществено-политическите идеи в Русия и тяхното влияние върху вътрешната и външната политика на империята. Автор е на монографията Славянската идея в Русия 30-те -50-те години на XIX век, изд. Фабер, 2009 и на редица научни статии.


 Връзки