Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Георги Атанасов

Добруджанското деспотство

Ст.н.с. д. и. н. Георги Георгиев Атанасов е добруджанец, роден в гр. Алфатар, Силистренско, на 6 януари 1957 г.
През 1977 г. завършва Техникума по строителство и архитектура в гр. Русе, а 1982 г. се дипломира в Историческия факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. От 1983 г. до днес е археолог в Исторически музей – Силистра. През 1990 г. защитава докторат на тема „Скалните манастири в Добруджа ІV–ХІV в.“. През 1999 г. се хабилитира за ст.н.с. с монографията „Скала. Крепост от Х–ХI в. до с. Кладенци, Тервелско“, а през 2006 г. защитава дисертационния труд „Доростолската епархия през Късната античност и Средновековието (ІV–ХІV в.). История, археология, култура, изкуство“, за който му е присъдена научната степен „доктор на историческите науки“. През 1997 г. преминава двумесечна специализация по християнска археология и християнско изкуство в Париж и Бордо, Франция.
Ст.н.с. д.и.н. Георги Атанасов е автор на над 150 научни студии, статии, съобщения и рецензии, над 20 от които са в чужди издания в Германия, Русия, Австрия, Франция, Чехия, Румъния, Молдова и Украйна. Написал е десет книги, сред които са „Инсигниите на средновековните български владетели. Корони, скиптри, сфери, оръжия, костюми, накити“, „Свети Георги Победоносец. Култ и образ в православния Изток през средновековието“, „Тервел – хан на България и кесар на Византия“, „Римската гробница в Дуросторум–Силистра“,”Тракийски скален култов център по р. Табан, Силистренско”, „Средновековният Ветрен на Дунав”, „История на Силистра. Т. І. Античният Дуросторум“, „Християнският Дуросторум-Дръстър”, „Религиозните паметници на Добруджа” и др.. Като хонорован доцент и професор е чел лекции по археология и средновековна история. Ръководил е археологически проучвания на крепости и скални манастири в Добруджа и Бесарабия.
geoatal@abv.bg


 Връзки