Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Ана Димова

Вицът като езиков и културен феномен Немска граматика в съпоставка с граматиката на български език

Ана Димова е родена на 30.06.1947 г. в гр. Свиленград. Завършва специалност Немска филология в Софийския университет. Защитава дисертация по германско и съпоставително езикознание в Лайпциг. Специализира в университетите във Виена, Лайпциг, Ерланген/Нюрнберг, Байройт. В периода 1998-2001 г. е лектор по български език в университета в Мюнхен. Преподава германско езикознание, стилистика, теория на превода, контрастивна лингвистика.
Автор е на изследванията "Импресионизъм и превод: Импресионистичният стил в австрийската литература и проблеми на превода" (1995), "Увод в теорията на превода" (2001) и съавтор на "Българо-немски речник" (1992) и "Немска граматика в съпоставка с граматиката на българския език" (2002). Публикува студии, статии и рецензии по езиковедски въпроси и по проблеми на превода. Активно превежда от български на немски (Ст. Михайловски, Д. Подвързачов, Р. Ралин, Бл. Димитрова) и от немски на български (Паул Целан, Ян Асман, Карл Краус, Е. Канети и др.).


 Връзки