Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Елена Налбантова

Възрожденският човек - утопии и реалности Как се пише...

Елена Налбантова е родена през 1957 г. Завършва "Българска филология" с втора специалност "История" във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" през 1981 г. и започва работа в същия университет през 1982 г. През 1996 г. като свободен аспирант защитава докторска дисертация. От 2002 г. е доцент. Води занятия по стара българска литература (1982-1985), по българска възрожденска литература (от 1983), по историческа поетика (1988-1989), както и редица специализиращи магистърски семинари. От 2002 до 2006 г. е гост-лектор в Одеския национален университет "И. И. Мечников", Украйна. През 2001 г. е съучредител на Институт по нова българска литература със седалище в гр. В. Търново. Автор и съавтор на: "Енциклопедия на българската възрожденска литература" (колектив; 1996, 1997), "История и култура на България в дати. Възраждане (колектив; 1997), "Прозата на Илия Блъсков. Монография" (1999), "Посмъртното слово като феномен на българската култура" (съавтор: А. Велкова-Гайдаржиева; 2000), "Възрожденският човек - утопии и реалности" (2002), "Васил Априлов - време и съвременници" (2004), "Одеса в българската история и литература на ХІХ век" (2006) и др. Научните й интереси са главно в областта на българската възрожденска литература и култура.


 Връзки