Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Петко Ганчев

The Rising Giant Философия Философията на универсалната история като фундаментална история, т. 2

Петко Димитров Ганчев – Професор, доктор на философските и доктор на политологичните науки. Роден в с. Староселци, Плевенска област. Завършил Софийския университет “Климент Охридски” – специалности философия и история през 1966 г. с отличие. През 1970 г. защитава кандидатска/докторска дисертация на тема “Философско-методологически проблеми на социалното прогнозиране”. От 1971 г. – доктор по философия и научен сътрудник в Института по философия. От 1975 г. доцент по философия. През ноември 1979 г. защитава втора дисертация за доктор на науките и от 1980 г. е доктор на философските науки. От 2006 г. – доктор на политологичните науки. От 1982 г. професор по философия при Българската академия на науките (БАН).От 1982 г. до 1992 г. работи в Института за съвременни социални теории (ИССТ) при БАН като професор, а последните три години като зам. директор. От началото на 1994 до края на 1995 г. работи като професор в Института по търговия при Министерството на търговията. От септември 1995 г. до септември 2004 г. хонорован професор във Висшето военно строително училище “Любен Каравелов” и Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”. Основните лекционни курсове са по Философия, Анализ и прогнозиране на международните отношения, Политическа футурология, Геополитика и геостратегии, Култури и цивилизации и т.н. От май 1996 г. се връща на основна работа в Института за философски изследвания при БАН.
Работи основно в областта на философията на историята, на философията на икономиката, футурологията, социалната екология, геополитиката, теорията на международните отношения, глобалистиката. Автор е на повече от 30 монографии, а така също и над 500 научни и научно-популярни труда. Чел лекции в много български университети (СУ “Св. Кл. Охридски”, ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” и др.), а така също в Свободният университет Берлин, Белоруския държавен университет – Минск, Гродненския държавен университет „Янка Купала”.
От юни 2001 г. – народен представител в 39-то Народно събрание на Република България – Парламентарни комисии по образованието и науката и по околната среда и водите. Автор и съавтор на редица важни законопроекти в Народното събрание.
От 25 април 2005 г. до 31 май 2009 г. Извънреден и Пълномощен посланик на Република България в Република Беларус. Почетен професор на държавния университет „Янка Купала” в Гродно и на Белоруския държавен педагогически университет “Максим Танк”. Член и Почетен член на Съюза на писателите на РБеларус.


 Връзки