Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Силвия Николова-Казандзи

Думите на медийния преход

Силвия Цветкова-Казандзи е родена на 2 август 1978 г. в София. Завършила е бакалавърска и магистърска степен в УНСС в гр. София. През 2008 г. защитава докторска дисертация. Специализирала е в Демокритския университет в Гърция. Има участия в международни семинари и конференции. Автор е на научни статии и доклади, посветени на икономиката на електронните медии. Доктор по икономика, специалист в областта на медийния пазар, медийната концентрация, развитието на обществените и търговските медии в условията на цифровизация. Автор на научната монография „Икономика и цифровизация на електронните медии. Медия практики в България и Гърция“


 Връзки