Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Иван Русев

Манастирската общност Света гора Сливенска и районът й през ХІІ-ХVІІ в.

Доц. д-р Иван Русев е преподавател в Икономически университет – Варна. Защитава докторат през 1996 г. Доцент по „История на България“ от 1999 г. Научните му интереси са в областта на българската история през XV–XIX в. – стопанска и културна. Автор е на монографиите: „Фирми и манифактури в Сливенско-Котленския район през Възраждането“ (1996), „Сие да се знае ... Приписките и църковните текстове като извори за възрожденската история“ (1999), „Български възрожденски църкви и манастири“ (2000), „Раждането на модерното търговско и счетоводно образование – Европа, Балканите и Българското възраждане“ (2008), както и на повече от 110 студии и статии в сборници и периодични издания, български и чужди.


 Връзки