Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Момчил Дойчев Баджаков

"Политическата коректност" срещу либералната толерантност

Роден на 21.07.1957 г. Завършва философия в СУ "Св. Климент Охридски" през 1981 г. Аспирант по "Теория на социалното управление" (1984-1988) в СУ, специализира "Теория на идеологията" (1981-1982).  В периода 1989-2001 г. е научен сътрудник в Института за философски изследвания - София, 2001-2006 г. - доцент по теория на политиката в ЮЗУ Благоевград. От 2006 г. е преподавател по Политология, доцент по теория на политиката в НБУ.

Членува от тяхното създаване в Русенския комитет и Клуба за подкрепа на гласността и преустройството. Бил е говорител на Софийския клуб за демокрация (1990–1991) и заместник-председател на Партията на свободата (1996–1997).

По важни книги и студии: „В какво общество живеем?‟ (1993), „Номенклатурната връзка‟ (1994). „Краят на политическия преход‟ (1996), „България в кръговете на аномията‟ (1998) и „България след 1997 г. Ефекта на тунела‟ (2000) (последните две в съавторство), „Политика. Част Първа: Основи на политиката‟ (2002), както и много други статии и студии. 


 Връзки