Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Живко Войников

Алано-древнобългарското писмо

Живко Войников е роден на 24.12.1966 г. в гр. Хасково. От 1970 г. живее в гр. Стара Загора. През 1984 г. завършва средното си образование в гимназия. След наборната служба в армията следва хуманна медицина във Висшия м едицински институт в гр. Ст. Загор, през времето 1986–1992 г. От 1992 до 2002 г. работи като лекар, офцер (ст. л-т) от БА (началник „Медицинска служба“ в ракетен дивизион – под. 22130 гр. Ст. Загора), защитава специалност „Неврология“. След напускане на армията (поради „реформат“ и унищожаването на Ракетните войски) работи в доболничната помощ (ДКЦ и ИППМП). Семеен, с едно дете.
Интересите в областта на историята са още от ученическите му години. Занимава се с история на България, Балканите, българските земи, останали извън пределите на Родината, също с история на Изтока (Средна и Централна Азия) и въпроса за българската етногенеза. Интересува се и от сравнителна лингвистика и българска диалектология. Автор е на книгата „Етногенеза и миграции в Евразия, през древността и Ранното средновековие и мястото на древните българи в тях“ (2009).

 


 Връзки