Книги в кошницата
(0) 0.00 лв.
 
 
   
 

Стойчо Бонев

Старобългарски производствен център за художествен метал при с. Новосел, Шуменско

Стойчо Бонев е доцент в Националния археологически институт при БАН – филиал Шумен, доктор по средновековна археология. Роден e на 19.04.1950 г. в гр. Шумен. През 1973 г. завършва Философско-историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. От 1975 г. е на работа в АИМ при БАН като археолог-проучвател. През 1983 г. защитава дисертация за присъждане на научната степен кандидат на историческите науки (понастоящем научна и образователна степен доктор). От 1985 до 1998 г. е научен сътрудник последователно II и I степен, а през 1999  г. се хабилитира, като му е присъдено званието „старши научен сътрудник II степен“ (сега доцент).
Научната му дейност е свързана с миналото на Велики Преслав, с хронологията, градоустройството, архитектурата, материалната култура и изкуството на Симеоновата столица. Провежда разкопки от 1976 до 2010 г. В техния обсег попадат паметници от езическия период на града, както и столичните крепостни съоръжения, предградия, градски манастири, жилищни квартали и граждански ансамбли, Преславското златно съкровище. От 1980 г. съсредоточава теренните си изследвания в южната част на Царския дворец. Под негово ръководство са разкрити едни от най-значителните градоустройствени достижения на старобългарската цивилизация и на Европейския Югоизток – площадът с Преславската фиала, кръстокуполна църква, представителни сгради, Резиденцията на българския Патриарх през X в.
Научно-публикационната му работа е посветена изцяло на високите измерения на Преславската култура. Автор е на две монографии и на повече от шестдесет научни статии и съобщения в български и чуждестранни издания. Отговорен редактор и член на редколегиите на редица сборници.
От 1993 до 1995 г. е ръководител на Филиала на Националния археологически институт при БАН в гр. Шумен.


 Връзки